Η Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση (Μ.Ε.Π.Ψ) λειτουργεί σε χώρους του Κέντρου Ψυχικής Υγείας της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αποτελεί μια πλήρη, πολυεπίπεδη και κοινοτικά προσανατολισμένη κλινική προσέγγιση που στοχεύει στην πρόληψη αλλά και στην έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση του πρώτου ψυχωτικού επεισοδίου καθώς και στην υποστήριξη των εξυπηρετούμενων για την επανένταξη τους στο εργασιακό, εκπαιδευτικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Η Μ.Ε.Π.Ψ. Ηπείρου παρέχει υποστήριξη σε άτομα κάθε ηλικίας, εστιάζοντας χωρίς να περιορίζεται σε άτομα ηλικίας 16-36 ετών που βιώνουν πρόδρομα συμπτώματα ψυχωτικών διαταραχών ή συμπτώματα ψύχωσης σε αρχικό στάδιο και εντός των ορίων του Τομέα Ψυχικής Υγείας Ιωαννίνων -Θεσπρωτίας, αναπτύσσοντας παράλληλα δίκτυο παραπομπών και συνεργασιών με όλες τις μονάδες Ψυχικής Υγείας του τομέα ευθύνης της.

Η Μονάδα παρέχει εξωστρεφείς και ευέλικτες υπηρεσίες, κατά κανόνα σε εξωνοσοκομειακό περιβάλλον, εντός και εκτός του χώρου της μονάδας, στο σπίτι του ασθενούς και στην κοινότητα στην οποία διαβιεί. Συνεργάζεται και συλλειτουργεί με τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και την όμορη μονάδα της Ψυχιατρικής Κλινικής και διασυνδέεται λειτουργικά με την Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τις περιπτώσεις που θα απαιτηθεί βραχυχρόνια νοσηλεία.

Μετά την υποδοχή των περιστατικών ακολουθεί η εκπόνηση εξατομικευμένου σχεδίου Θεραπείας, Φροντίδας και Αποκατάστασης, το οποίο καταρτίζεται σε συνεργασία με τον ασθενή και περιλαμβάνει παρεμβάσεις φαρμακοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής τόσο σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο οικογένειας.

Επιπλέον, η Μονάδα πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης και Αγωγής Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα, με απώτερο στόχο αφενός την κινητοποίηση φορέων της κοινότητας για τη σημασία της έγκαιρης ανίχνευσης των ψυχωτικών διαταραχών και αφετέρου την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

Η σύνθεση της Πολυκλαδικής Θεραπευτικής Ομάδας περιλαμβάνει:

Επιστημονικό Υπεύθυνο – Καθηγητή Ψυχιατρικής

Ψυχίατρο (1)

Ψυχολόγους (2)

Κοινωνικούς Λειτουργούς (2)

Νοσηλευτές (2)

Διοικητικούς Υπαλλήλους (2)

Η μονάδα, λειτουργεί καθημερινά σε πρωινή βάση, μεταξύ 08:00 και 15:00, ενώ κάθε Δευτέρα παρέχει τις υπηρεσίες της και κατά τη διάρκεια του απογεύματος μεταξύ 15.00 και 22.00, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΒΡΕΙΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΤΗ